|| पुरातन कालीन श्री रामवरदायिनी मंदिर चोरवणे ||

रामवरदायिनी मंदिरातील भाविकांच्या राहण्याची सोय ( भक्तीनिवास )