|| पुरातन कालीन श्री रामवरदायिनी मंदिर चोरवणे ||

मंदिराचा इतिहास

रामवरदायिनी मंदिरातील इतर देव | इतिहासइतिहास ( शिल्प कला )महाराष्ट्र हुतात्मा कृष्णा गणू शिंदे स्मारकम्हारभूतशिंदे वसाहतीचे महापुरुषगुडाई, पाऊनाई, खेडजाई माताश्री झोलाई माताश्री मानाई माताश्री वाघजाई माताचक्रानआत्मदेव, चेडा, म्हारका, प्रतापजीजोगेश्वरी, महालक्ष्मीदीपमाळ