|| पुरातन कालीन श्री रामवरदायिनी मंदिर चोरवणे ||

ग्रामविकास मंडळ चोरवणे मुंबई (मर्या.) | मुख्य सल्लागार कमिटी


 • श्री शिवाजी नारायण शिंदे
  (सदस्य)

  श्री रामचंद्र सखाराम शिंदे
  (सदस्य)

 • श्री श्रीधर गोविंद शिंदे
  (सदस्य)

  श्री राजाराम तुकाराम शिंदे
  ( सदस्य )


 • श्री सीताराम आनंदा शिंदे
  (सदस्य)

  श्री हरिश्चंद्र महादेव जाधव
  (सदस्य )

 • श्री अनंत शिवराम उत्तेकर
  (सदस्य)

  श्री पांडुरंग तुकाराम शिंदे
  (सदस्य )


 • श्री विठ्ठल रामजी शिंदे
  (सदस्य )