|| पुरातन कालीन श्री रामवरदायिनी मंदिर चोरवणे ||

नमस्कार

Please write to us...

ऑनलाईन देणगी साठी संपर्क

श्री सुरेश रामजी शिंदे, अध्यक्ष ग्रामविकास मंडळ चोरवणे मुंबई (मर्या.)फोन नंबर - ९९६७६८९७४५.

ई मेल : suresh@nfplonline.com
फोन :९९६७६८९७४५

देवस्थान संपर्क

श्री विठ्ठल शिवराम शिंदे, अध्यक्ष श्री रामवरदायिनी मंदिर व्यवस्थापन कमिटी (चोरवणे), तालुखा खेड, जिल्हा रत्नागिरी, महाराष्ट्र ४१५७१८.
फोन नंबर :९४२२७९०१९९, ९४०३७५०५५९

वेबसाइट संपर्क

श्री सुरेश रामजी शिंदे, अध्यक्ष ग्रामविकास मंडळ चोरवणे मुंबई (मर्या.)फोन नंबर - ९९६७६८९७४५.

ई मेल : suresh@nfplonline.com
फोन :९९६७६८९७४५